Solida hårdmetallborr

VariDrill™

Varidrill är en solid hårdmetallborr med mycket hög slitstyrka, lång livslängd och enkel effektiv spånavgång för allround-borrning. Varidrill finns i diametrar från 1mm till 20 mm och klarar större borrdjup än andra allround-borr på marknaden. Dessutom till förmånliga priser.

TopDrill S+™

Är speciellt designat för höga produktivitetskrav vid borrning i stål och gjutgärn.

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.