Engångsklingor

TA klingan är en utveckling av den traditionella HM klingan. TA klingor används för kapning av rör och solida material. Olika typer av tandmaterial kombinerat med ytbeläggningar gör TA klingorna till de mest effektiva klingorna för kapning. LSAB erbjuder TA klingor i dimensioner 250-650mm. TA klingor är individuellt utvecklade för kapning av krävande material i processer där hög produktivitet eftersträvas. TA klingorna är engångsverktyg, som inte kan slipas om.

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.