Galax TRZ Hyvelklinga

En Trapetz Galax är en avancerad klinga för klyvning, som ger samma ytfinish på det kluvna virket, som om det vore hyvlat. Rekommenderas när behov finns av hyvelyta i snittet (eller snitten), vid klyvning av konstruktionsvirke. Trapetz Galax utnyttjar virket bättre och sparar tid, eftersom ett bearbetningsmoment räcker. Du slipper såga först och hyvla sedan. Trapetz Galax används oftast vid enkel- men också vid dubbel- eller trippelklyvning. Den kompletteras ofta med sidofräsar som ger radie alternativt fas vid klyvsnittet. Trapetz Galax har tack vare sin unika konstruktion extremt lång livslängd. 

 

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.