Saver

Ett mycket effektivt grovavverkningsverktyg som ersätter första underkutter vid hyvling av lister, paneler och golv. Verktyget har en solid hydrofunktion. Den uppdelade avverkningen av kvisten motverkar urslag i kvistzonen. Verktyget har extremt lång gångtid. En infälld specialtand stärker upp verktyget ytterligare. Den halverar energiåtgången i bearbetningen och sänker ljudnivån med upp till 60 procent. Verktyget finns även med vanligt axelhål utan hydro.

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.