Spiralkutterblock

Utförande med vändskär, för grovavverkning och ibland färdighyvling. Verktyget ger er många fördelar band annat:

  • Mycket lång gångtid, ger låg kostnad per producerad meter.
  • Låga skärkrafter, ger avsevärt lägre energiförbrukning.
  • Vändskär som enkelt byts ut om ni kör sönder, ger en låg servicekostnad
  • Integrerad hydrofunktion, minimerar risk för rost och spindelhaveri.
  • Egentillverkning i Laholm.
  • Kundanpassade lösningar för optimal totalekonomi

Ladda ner vårt produktblad här

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.