Bandsågblad

Vi erbjuder ett komplett upplägg, från analys av era förutsättningar till ett optimalt verktyg.

För att uppnå bästa resultat är underhåll av verktyg en avgörande faktor. Därför erbjuder vi slip och omtandningsservice hämtat och levererat med våra turbilar. Bandsågbladen är en viktig del i våra "slipmästaravtal".

  • Tunna snitt
  • Hög matning
  • Låg måttspridning
  • Marknadsledande vinterfunktioner
  • Långa drifttider
  • Eget utvecklat material

 

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.