LSAB Ekonomifönster är ett unikt system framtaget för att passa små fönstertillverkare där man eftersträvar flexibilitet och perfektion.

Systemet är anpassat för att användas i bordsfräs. Tappning kan ske antingen i bordfräs med tappsläde, eller i enkel tappmaskin. Verktygsdiametrarna är nollpunktsbestämda så att ställtider minimeras. Systemet är uppbyggt på ett antal verktygsdelar som kombineras del för del på spindeln till önskad profil. På så vis hålls antalet verktyg som åtgår nere. Verktygskropparna är i stål med utbytbara standardskär i hårdmetall.

Fullt utbyggt består systemet av fönstertyperna:

  • Kopplat fönster 1+1 utåtgående
  • Kopllat fönster 2+1 utåtgående
  • Kopplat fönster 1+1 inåtgående
  • Kopplat fönster 2+1 inåtgående
  • Enkelbåge trippelglas utåtgående
  • Enkelbåge trippelglas inåtgående

För mer information om Ekonomifönster ring Anders Karlsson 0470-733074, eller skicka en E-post till: Anders Karlsson

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.