Fräsdornar till överfräsar

 Fräsdornar för montering av verktyg med centrumhål för att köras i CNC-överfräsar.

Vi lagerhåller dornar för de flesta på marknaden förekommande maskintyperna.

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.