Diamant tuggar

För bearbetning av kanter i dubbeltappmaskiner och kantberabetningsmaskiner.

En diamanttugg ger den lägsta verktygskostnaden per producerad meter, eftersom gångtiderna vid rätt valt verktyg är mycket långa. För bearbetning av kanter i dubbeltappmaskiner och kantberabetningsmaskiner.

 

Product Categories

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.