Specialverktyg

Många gånger är den bästa lösningen, användarmässigt och kostnadsmässigt, att ta fram ett specialverktyg anpassat efter din maskins beskaffenhet, materialet som ska tillverkas och de volymer som ska köras. Med ett specialverktyg går det oftast att kombinera långa gångtider med bra ytfinish. Vi tillverkar specialverktyg med profilerade utbytbara eller fasta skär för alla på marknaden förekommande maskiner, i det utförande som vi tillsammans våra kunder arbetat fram. Målsättningen är alltid högsta möjliga produktivitet till lägsta möjliga totala verktygskostnad.

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.