Profilverktyg "Exakt"

Exakt profilverktyg är ett profilskärssystem för längre serier där verktyget anpassas speciellt för den profil ni ska tillverka. Verktygskroppen formas efter profilens utseende vilket medför att ingen stödplatta behöver användas.

Detta ger en enkel montering av skäret, ett lätt verktyg med få delar vilket ger låga vibrationer och hög precision, vilket i sin tur ger lång gångtid och hög ytfinish.

This page use cookies

To provide the best possible experience, we use cookies. By using this site you agree to the use of cookies.